Faculty

Sri Dr. S. Varadagopalakrishnan, Mimamsa Siromani, B.Ed., Ph.D., M.A (Sanskrit)

Principal
pr_sas_mkm@yahoo.com
044-27553070

– Vyakarana Siromani

More Detail

Sri. V.Rajagopalan, Vyakarana Siromani, M.A., M.Phil.

Assistant Professor, Vyakarana
pr_sas_mkm@yahoo.com
044-27553070

– Vyakarana Siromani

More Detail

Sri.R.Sridhar, Vyakarana Siromani,B.Ed(Siksha Visharad) M.A., M.Phil, (Ph.D)

Assistant Professor, Vyakarana
pr_sas_mkm@yahoo.com
044-27553070

– Vyakarana

More Detail

Sri. Dr.R.Lakshminarasimhan, Nyaya Siromani, B.Ed, M.A.,M.Phil., Ph.D.

Assistant Professor, Nyaya
pr_sas_mkm@yahoo.com
044-27553070

– Nyaya Siromani

More Detail

Sri.Dr.S.S.Mukundan, Vedanta Siromani, M.A, Ph.D, M.A(Mimamsa)

Assistant Professor
pr_sas_mkm@yahoo.com
044-27553070

– Visishtadvaita Vedanta

More Detail

Sri.M.S.Srikanth, Vedanta Siromani, Acharya (Vedanta), (Ph.D)

Assistant Professor, Visishtadvaita Vedanta
pr_sas_mkm@yahoo.com
044-27553070

– Visishtadvaita Vedanta

More Detail

Sri. Dr.P.K.Prabhakaran, M.A M.Phil.,Ph.D

Assistant Professor, Tamil
pr_sas_mkm@yahoo.com
044-27553070

– Tamil

More Detail

Sri Dr.V.S.Sudarsan, Sastri (Sahitya), Acharya, M.Phil, Ph.D, ( M.A.(English), PG Dip.(Yoga).

Lecturer, Sahitya
pr_sas_mkm@yahoo.com
044-27553070

– Sahitya
– English
– Yoga
– Certificate Course in Library Science.

More Detail

Sri.K.S.Varadagopalan, B.A (Sanskrit) M.A(Nyaya) (Ph.D)

Lecturer, Nyaya
pr_sas_mkm@yahoo.com
044-27553070

– Nyaya

More Detail

Sri P. Balaji

Veda Adhyapaka
pr_sas_mkm@yahoo.com
044-27553070
More Detail

Sri Dr. Sreeram Jagannathan, M.A., M.Phi., Ph.D.

Lecturer, English
pr_sas_mkm@yahoo.com
044-27553070

– English

More Detail

Sri L. Murali, M.Sc.(Computer Science)

Lecturer, Computer Science
pr_sas_mkm@yahoo.com
044-27553070

– Computer Science

More Detail

Contact Info

Sri Ahobila Math Veda Prabandha Sastra Adarsh Sanskrit Mahavidyalaya
Madurantakam.


No 53, Sannadhi Street,
Madurantakam,
Chengalpattu(Dt) – 603306.

044-27553070
pr_sas_mkm@yahoo.com

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info