pr_sas_mkm@yahoo.com
044-27553070
No 53, Sannadhi street, Madurantakam, Chengalpattu(Dt) – 603306.

Sri. Dr.R.Lakshminarasimhan, Nyaya Siromani, B.Ed, M.A.,M.Phil., Ph.D.

Assistant Professor, Nyaya

Familiar Subjects

PG Pakshataa, Nyaya sutrabhashyam, Hetvaabhasa Saamaanya Nirukti:, Vyutpattivada  
UG Chaturdasha lakshani, Muktavali, Chandraloka Vruttaratnakara:, Dinakari, Ashtanga Hrudayam 
PS – Manika

Education

Nyaya Siromani, – Sri Ahobilamutt Sanskrit College, Madurantakam University of Madras 
 M.A., (Sanskrit), M.Phil, PhD – Raja’s College, Thiruvaiyaru, Bharathidasan University  
B.Ed – Rashtriya Sanskrit Vidyapeeta, Tirupathi  
UGC NET – University Grants Commission, Newdelhi

Skills

Lecture Skill100%