Event

31Mar

Website Inauguration

9:00 am - 10:00 amSRI AHOBILAMUTT ADARSHA SANSKRIT MAHAVIDYALAYA
23Mar

Sri Paduka Vidvat Sadas

10:00 am - 5:00 pmSrimad Andavan Ashramam
06Mar

Annual Day Celebrations

10:00 am - 6:00 pmSRI AHOBILAMUTT ADARSHA SANSKRIT MAHAVIDYALAYA
14Dec

Seven-day National Level Textual Workshop in Vyakarana

10:00 am - 5:00 pmSRI AHOBILAMUTT ADARSHA SANSKRIT MAHAVIDYALAYA