pr_sas_mkm@yahoo.com
044-27553070
No 53, Sannadhi street, Madurantakam, Chengalpattu(Dt) – 603306.

Sri.R.Sridhar, Vyakarana Siromani,B.Ed(Siksha Visharad) M.A., M.Phil, (Ph.D)

Assistant Professor, Vyakarana

Familiar Subjects

PG Laghu Shabdendu Sekara, Bhooshana Saara 
UG Prauda Manorama, Paribhasha
PS Grammar 1

Education

Vyakarana Siromani – Sri Ahobilamutt Sanskrit College, Madurantakam University of Madras  
M.A., (Sanskrit), M.Phil, – Raja’s College, Thiruvaiyaru, Bharathidasan University  
PhD (doing) – Sri Chandrasekarendra Sarasvathi Mahavidyalaya, Enathur, Kanchipuram

Skills

Lecture Skill100%