pr_sas_mkm@yahoo.com
044-27553070
No 53, Sannadhi Street, Madurantakam, Chengalpattu(Dt) – 603306.

PG Mahabhashya, Paramalaghu Manjusha 
UG Mahabhashya, Siddhanta Kaumudi 
PS Laghu Siddhanta Kaumudi

Education

Vyakarana Siromani – Sri Ahobhilamutt Sanskrit College, Madurantakam University of Madras 
M.A., (Sanskrit) – Ramakrishna Mission Vivekananda College Chennai , University of Madras 
M.A., (Vedanta) – Sri Ahobhilamutt Sanskrit College, Madurantakam, University of Madras 
Mphil – Raja’s College, Thiruvaiyaru, Bharathidasan University

Skills

Lecture Skill100%