Events

Latest Past Events

Website Inauguration

SRI AHOBILAMUTT ADARSHA SANSKRIT MAHAVIDYALAYA No 53, Sannadhi street, Madurantakam, Chengalpattu

https://www.youtube.com/watch?v=9WvuHEKExmQhttps://www.youtube.com/watch?v=u4exT7N5ZJc

Sri Paduka Vidvat Sadas

Srimad Andavan Ashramam Alwarpet, Chennai

As part of the 115 th Tirunakshatra Celebration (Sarvari Panguni Pushyam- 24/03/2021) of Srimad Tirukkudanthai Andavan, Srimad paramahamsethyadhi Sri Vedanta Ramanuja Mahadesikan, 57 th Sri Paduka Vidwat Sadas is being held at Srimad Andavan Ashramam, Alwarpet, Chennai from 20.3.2021. In this Sadas our Sanskrit College Professors, Sarva Sri Dr.R. Lakshminarasimhan, Dr. S.S. Mukundan and M.S. […]